Kontakty

FORUS spol.s r.o.

POLE DIVA umenie vertikálneho tanca
prevádzka: Tolstého 3
Košice 040 04

tel: (421) 905 314 485

č.firemného účtu: IBAN:

SK82 0900 0000 0050 2732 3742

E-mail:


Meno

E-Mail

Správa

Formulár bol úspešne odoslaný. Čo najskôr Vás budeme kontaktovať.

Štúdio POLE DIVA KOŠICE vzniklo 11.11.2013 a úspešne napreduje už 9 rokov.


Venujeme sa novému športu - pole športu, ktorý je poznaný tiež ako pole dance. Je to nový rozmer tanca
a fitnes v jednom. Je to akrobatický tanec a šport na a pri tyči, ktorý zažíva už niekoľko rokov po celom
svete obrovský boom. Spája v sebe prvky akrobacie, tanca, sily, flexibility a celkového posilňovania tela
vlastnou váhou. Najvýstižnejšie pomenovanie je možné zhrnúť do troch slov a to silová vzdušná
akrobacia.

Organizujeme kurzy pre deti od 6 rokov,  juniorky/tínedžerky a tiež dospelé ženy. Od septembra otváráme športový klub.

Štúdio sídli v business centre na Tolstého ulici 3 a je vybavené 7 profesionálnymi certifikovanými tyčami X-pole. Tréningy
prebiehajú v malých skupinkách max 7 osôb a preto je možný individuálnejší prístup. Pole dance je náročný
šport avšak už po 2 mesiacoch je vidieť nárast sily aj flexibility, zdravší postoj a dynamiku tela, keďže sa
v prvom rade budujú vnútorné svaly, čo je veľmi prospešné pre zdravie tela.


Ako štúdio sme počas posledných 8 rokov boli súčasťou umeleckého programu mnohých firemných akcií,
podujatí, plesov a športových akcií.
Vystupovali sme s našou pole art show v rámci celého Slovenska.
Postupne od minulého roku začleňujeme aj naše najmladšie dievčatá a juniorky do pole dance vystúpení
a zožali sme obrovský úspech aj na školských vystúpeniach počas Dňa Detí na ZŠ Belehradskej 21 na
Ťahanovciach v Košiciach. Osobne považujem tieto predstavenia za napredujúce a povzbudzujúce pre naše
juniorky, keďže pravdupovediac ešte stále majú mnohí ľudia predsudky a výhrady voči tomuto skvelému
športu. Každoročne usporadúvame vystúpenie pre rodinu dievčat a priaznivcov tohto úžasného športu, kde
majú príležitosť všetky dievčatá, odhliadnuc od toho či ide o začiatočníčky alebo profesionálky, predviesť
svoju silu, flexibilitu, dynamiku a schopnosť utvoriť si choreografiu.


Od roku 2016 sme dosiahli úspechy aj na Majstrovstvách Slovenska v Air Power Athletics v rôznych
kategóriách, kde od roku 2016 naše dievčatá získali titul Majsterka Slovenska 9-krát, Vicemajsterka
Slovenska 4-krát a 3-krát obsadili pekné 3. miesto.


Ocenenia 2022
Majstrovstvá Slovenska v Air Power Athletics pole sport

Majstrovstvá Slovenska v Air Power Athletics pole art

Našim ďalším úspechom bolo aj účinkovanie v televíznej show JOJ - Česko Slovensko má Talent. V roku 2022 sme sa opäť zúčastnili tejto show velmi úspešne a Katka, 7 ročná, bola najmladšom účastníčkou v Talente v kategórii pole dance. Svojou ľudskou vlajkou, Iron X, dokázala, že je to náročný šport.V roku 2018 nás reprezentovali 3 juniorky Lili 8 ročná, Natálka 11
ročná a Lucka 13 ročná. Vystúpenie sa porotcom páčilo a získali sme 4x áno. 

Každé leto organizujeme týždenný prímestský športový tábor s angličtinou pre deti od 6 rokov. Dievčatá
majú dvojfázové tréningy, hodiny angličtiny hravou formou, výlety a užijú si kopec zábavy.

Možno na prvý pohľad pre mnohých ľudí vyzerá pole dance/pole šport jednoducho, avšak za každým
prvkom je niekoľkotýždňová až niekoľkomesačná a dlhdobá „drina“, tvrdý tréning a veľké odhodlanie
zdokonaľovať prvky a seba tiež.